Маркетинг та підприємництво в перехідній економіці - Матеріали першої міжвузівської наукової конференції студентів і аспірантів (І-й та ІІ-й етапи)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Особливості застосування маркетингу в зовнішньоекономічній діяльності
Читать: Бизнес в интернет. от разработки маркетинговой стратегии до ее реализации
Читать: Методика разработки стратегии конкурентоспособности фирмы на примере оао «никопольский ферросплавный завод»
Читать: Конкуренція на локальному ринку як шлях до міжнародного успіху
Читать: Роль маркетингу в розбудові індустрії міжнародного туризму
Читать: Організація моніторингу ринку сільськогосподарської продукції
Читать: Маркетинговий аналіз машинно-технологічних послуг: методичний аспект
Читать: Маркетинговое прогнозирование на основе нечетких чисел с использованием fuzzy-технологий
Читать: Комунікативна політика виробничого підприємства
Читать: Міжнародний маркетинг у сучасних умовах
Читать: Комплексний маркетинг на ринку продуктів бджільництва
Читать: Товарна політика в системі стратегічних цілей підприємства
Читать: Методика и организация маркетинговых исследований в банке
Читать: Розвиток ринку комп’ютерів в україні та фактори, що його визначають
Читать: Особенности рынка программных продуктов в системе международного маркетинга
Читать: Особенности и принципы функционирования mlm
Читать: Аналіз стратегій конкурентів
Читать: О некоторых аспектах стратегического планирования
Читать: Дослідження ринку сиру в кіровоградській області на прикладі тов «південна»
Читать: Методика розробки анкет для проведення маркетингових досліджень
Читать: Маркетингові дослідження: методика та організація
Читать: Національний колорит та базові ідеї в рекламі
Читать: Особливості стратегічного розвитку макаронної галузі
Читать: Розвиток прямого маркетингу в україні
Читать: Контент-анализ в маркетинговых исследованиях
Читать: Опыт проведения маркетинговых исследований на базе высшего учебного заведения
Читать: Маркетинговое исследование рынка систем кондиционирования
Читать: Міжнародний маркетинг: суть, задачі та проблеми
Читать: Дослідження рівнів конкурентоспроможності на ринку пива україни
Читать: Зв’язки з громадськістю як важливий елемент комунікаційної політики підприємства на ринку страхових послуг
Читать: Маркетингова оцінка ринку промислової продукції україни
Читать: Исследование ринка продаж мебели для офисов в украине
Читать: Маркетингові дослідження ринку цукру в україні
Читать: Позиционирование продукции предприятия на рынке кондитерских изделий
Читать: Переваги використання сумісного брендінгу
Читать: Інформаційне забезпечення сучасних методів реклами
Читать: Особливості маркетингових досліджень при освоєнні фірмою нових ринків
Читать: Методика исследования розничных цен товаров
Читать: Маркетинг-аудит як засіб діагностики стану підприємства
Читать: Международный маркетинг как инструмент развития украинских промышленных рынков
Читать: Организация маркетинговых исследований
Читать: Поведение потребителей на рынке молочной продукции
Читать: Дослідження споживчих мотивацій на ринку пива україни
Читать: Особливості виходу на ринок підприємства, що надає комп’ютерні послуги
Читать: Реклама на міжнародних ринках (світовий досвід)
Читать: Проблеми та перспективи маркетингового дослідження ринку кондитерських виробів україни
Читать: Проблемы внедрения маркетинга на малых предприятиях
Читать: Организация маркетинговых исследований
Читать: Іnternet як маркетинговий інструмент збору інформації
Читать: Маркетинг для потребителя или потребитель для маркетинга
Читать: Другий етап
Читать: Средства распространения рекламы. правовая защита потребителя
Читать: Фактор рекламного середовища та деякі аспекти його використання у збільшенні впливу на споживача
Читать: Практичний маркетинг на підприємствах зв’язку
Читать: Мониторинг рекламы
Читать: Маркетингова товарна політика
Читать: Модель цивілізованої збутової системи на українському ринку одягу і взуття
Читать: Торговая марка как инструмент маркетинга
Читать: Маркетинг банківських послуг (банківський продукт, його особливості та специфіка)
Читать: Бренди — як один з основних факторів ефективної збутової діяльності підприємства
Читать: Интрапренерство как путь повышения эффективности внутреннего маркетинга
Читать: Особенности мотивации персонала в современных условиях
Читать: Вибір асортиментної стратегії підприємством транспорту в умовах конкуренції
Читать: Взаимосвязь стратегий маркетинга и ценовых стратегий
Читать: Практичне застосування маркетингу
Читать: Маркетингове регулювання інноваційного процесу
Читать: Специфические особенности рекламы на радио
Читать: Концепції та інструменти маркетингу в системі ефективного підприємництва
Читать: Особенности маркетинговых исследований рынка парфюмерной косметической продукции в украине
Читать: Паблик рилейшнз (пр) и маркетинговая функция
Читать: Дослідження ринку кондиціонерів м. києва
Читать: Реклама и паблик рилейшнз
Читать: Особливості маркетингових досліджень в деревообробній галузі
Читать: Дослідження рівнів конкурентоспроможності на ринку пива україни
Читать: Методы изучения и прогнозирования потребительского спроса
Читать: Позиционирование как один из аспектов технологии маркетинга
Читать: Продвижение на рынок товаров длительного пользования
Читать: Инновационная деятельность в сфере производства полупроводниковых материалов
Читать: Дослідження пропозицій на ринку кемпінгових послуг україни
Читать: Роль государственных резервов в экономике российской федерации
Читать: Вплив пропаганди на точку зору споживачів
Читать: Методи рr: зв’язки із громадськістю
Читать: Маркетинг елітних товарів
Читать: Теоретичні та практичні аспекти маркетингу на ринку праці
Читать: Маркетинг — часть технологической системы производства товара
Читать: Паблік рилейшнз як складова роботи підприємства
Читать: Рекламна агітація