Інформаційні системи підприємств малого бізнесу - Навчальний посібник (А. П. Сиротинська, І. Д.Лазаришина)

1.5. ефективність інформаційних систем обліку

Одним із головних чинників, що визначають ефективність інформаційних систем, є можливість отримання вірогідніший результат з меншими витрата­ми часу та праці. Щоб обрати найкращу технологію, або оцінити та обрати найкращі програми, які буде застосовано для обробки інформації, необхідно мати конкретні ідентифіковані показники. Саме на їх підставі можна здійсни­ти вибір і оцінити ефективність та якість технології.

Технологічні процеси можна без оцінки, не оцінивши їх якості. У такому разі вибір тих чи інших варіантів виконання операцій та відповідних методів контролю грунтуватиметься на досвіді проектувальника, бажаннях користу­вача, варіантах різноманітних традиційно застосовуваних дій, тобто на су­б'єктивних чинниках.

Найчастіше доводиться оцінювати достовірність, трудомісткість, швид­кість та вартість отримання результату.

Достовірність - властивість даних містити або не містити прихованих по­милок. Вона визначається ймовірністю виникнення або невиникнення поми­лки в результаті виконання операцій технологічного процесу.

Трудомісткість - величина, яка виражає витрати людської праці, пов'язані з обробкою інформації.

Швидкість - час, який минає від початку виконання першої технологічної операції до закінчення виконання останньої операції.