Інформаційні системи підприємств малого бізнесу - Навчальний посібник (А. П. Сиротинська, І. Д.Лазаришина)

8.6 автоматизація переміщення запасів

Операції внутрішнього переміщення можуть здійснюватись за наявністю вимоги певного підрозділу на отримання матеріальних цінностей. Вимога реєструється у модулі "Бухгалтерія" у реєстрі "Внутрішні документи".

Факт переміщення матеріальних цінностей між матеріально - відповідаль­ними особами організації відображається накладними на внутрішнє перемі­щення. Збереження цих документів і їх відпрацювання здійснюється у реєстрі "Внутрішнє переміщення" модуля „Реалізація і склад", де вони можуть ство­рюватись типовими шляхами.

Реквізити внутрішньої накладної реєструються у відповідних полях вікна документу (рис.8.17), реквізити якого аналогічні іншим товарним докумен­там. Але реквізити накладної на внутрішнє переміщення відрізняються тим, що вони не містять дані про контрагентів та суми (рис.8.17).

У реєстрі „Внутрішнє переміщення" модуля „Реалізація і склад" окрім ти­пових можна виконувати додаткові функції: експорт та імпорт накладних.

При відпрацюванні накладної у модулі „Реалізація і склад" відбувається перерозподіл товарних залишків між складами, вказаними у заголовку накла­дної. Якщо валюти обліку для різних складів не співпадають, то перерахунок облікової ціни виконується на основі інформації довідника "Наименования и курсы валют" на дату відпрацювання накладної.

Працюючи з внутрішніми накладними у модулі „Бухгалтерія", можна, ви­користовуючи контекстне меню виконувати наступні дії:

Переглядати реквізити зареєстрованих документів.

Відпрацьовувати накладні в господарському обліку, тобто реєструвати господарські операції, використовуючи дані документів.

Скасовувати відпрацювання внутрішніх накладних у господарському обліку.

Отримувати дані про зареєстровані на підставі внутрішніх накладних господарські операції.