Інформаційні системи підприємств малого бізнесу - Навчальний посібник (А. П. Сиротинська, І. Д.Лазаришина)

9.4. отримання розрахунково-платіжних та звітних документів

Програма „Парус-Заробітна плата" у реєстрі особових рахунків працівни­ків дозволяє отримувати друковані форми наступних документів:

розрахункових листків;

розрахунків допомоги з тимчасової непрацездатності та відпускних;

видаткових касових ордерів;

довідок про доходи (для основного працівника і сумісника, для субси­дії і нарахування пенсії, для перерахунку податку з доходів фізичних осіб і про середню зарплату та інших);

табелю обліку робочого часу;

заяви про застосування податкової соціальної пільги;

відомостей (платіжної, розрахунково-платіжної, за видами виплат, ви­плат аліментів, перерахунку податку з доходів фізичних осіб, про роз­міри зарплати, розподілу доходів та інших);

список працівників та постійних виплат.

Для друку документів у програмі передбачено налагодження їх парамет­рів, які вказуються у відповідних вікнах, реквізити яких залежать від виду обраного документу (рис. 9.14):

період нарахованих виплат та номер документу;

виплати, які будуть включені у документ;

параметри для друку даних у документі;

працівники, для яких буде виведена інформація;

шаблон документу;

дата документу, підстава та інші.

Використання пункту головного меню „Звіти" система „Парус-заробітна плата" дозволяє отримати наступні звіти:

„5-й меморіальний ордер";

зведені, підсумкові відомості;

форму № 1 ДФ;

звіти з персоніфікованого обліку (список працюючих, індивідуальні

відомості);

статистичні звіти;

звітність у фонди соціального страхування.

Для друку звітів у програмі передбачено налагодження їх параметрів, які вказуються у відповідних вікнах, реквізити яких залежать від виду обраного звіту (рис. 9.15).

Звіт „5-й меморіальний ордер" у програмі призначений для формування господарських операцій, що відображають нараховану заробітну плату, утримання з неї та нарахування на фонд оплати праці. Документ формує ко­респонденції рахунків бухгалтерського обліку згідно з налагодженнями у довіднику „Настройка 5-го меморіального ордеру".

Для отримання форми № 1 ДФ у вікні її параметрів вказують:

загальні налагодження (розрахунковий період, реквізити відображення інформації, працівники, дані яких будуть включатись у звіт, шаблон документу);

налагодження ознак доходів;

налагодження ознак пільг;

додаткові параметри (початок нумерації рядків, необхідність збере­ження електронної форми звіту тощо)

Для отримання статистичної звітності та звітів до фондів призначений ро­зділ „Звітні форми". Для формування потрібного документу вказують період та обирають шаблон. Всі документи у програмі виводяться на друк у форматі Microsoft Excel. Дані у виведених на екран документах можуть коригуватись бухгалтером за потребою.