Інформаційні системи підприємств малого бізнесу - Навчальний посібник (А. П. Сиротинська, І. Д.Лазаришина)

5.4. автоматизація переміщення запасів

Для оформлення переміщення запасів з одного місця збереження в інше, чи передачі матеріальних і нематеріальних активів з відповідальності однієї матеріально-відповідальної особи до іншої призначений документ "Переме­щение" (рис. 5.24).

У реквізитах "Откуда" і "Куда" форми документа встановлюють місця збереження ТМЦ, звідки та куди переміщуються об'єкти, перераховані в таб­личній частині документу. Ці дані впливають на створення кореспонденцій рахунків бухгалтерського обліку, які формуються при проведенні документу "Перемещение".

В табличній частині документа вказується інформація про об' єкти, що пе­реміщуються, та їх партії. Зареєстровані накладні на внутрішнє переміщення зберігаються в журналі "Складские".