Інформаційні системи підприємств малого бізнесу - Навчальний посібник (А. П. Сиротинська, І. Д.Лазаришина)

6. особливостІ програми "парус - пІдприЄмство" 7.20.