Інформаційні системи підприємств малого бізнесу - Навчальний посібник (А. П. Сиротинська, І. Д.Лазаришина)

9. автоматизацІя розрахунку заробІтноЇ плати у системІ „парус - заробІтна плата" версІЇ 7.40.