Інформаційні системи підприємств малого бізнесу - Навчальний посібник (А. П. Сиротинська, І. Д.Лазаришина)

8. автоматизацІя облІкових задач у системІ "парус -пІдприЄмство" версІЇ 7.20