Інформаційні системи підприємств малого бізнесу - Навчальний посібник (А. П. Сиротинська, І. Д.Лазаришина)

5.5. автоматизація переоцінки запасів

Для зміни торгової націнки товарів, що знаходяться в роздрібній торгівлі, і відповідно встановлення нової роздрібної ціни, а також для зміни облікової ціни ТМЦ, що знаходяться на гуртовому складі організації, використовується документ "Переоценка ТМЦ" (рис. 5.25).

При реєстрації реквізитів документу встановлюється вид переоцінки:

-           "Изменение учетной цены" - в разі переоцінки ТМЦ на гуртовому складі;

-           "Изменение торговой наценки" - при переоцінці товарів в магазині. В залежності від встановленого виду переоцінки програма при проведенні

документу створює різний набір кореспонденцій рахунків бухгалтерського обліку.

Таблична частина документу може заповнюватись автоматично (кнопка "Заполнить"). При цьому в документ включаються всі ТМЦ з врахування їх партій, що обліковуються у встановленому місці збереження.

Програма дозволяє проведення переоцінки наступними шляхами:

-           з використанням загального відсотку, на який збільшується (змен-

шується) нова ціна по відношенню до старої; -    шляхом внесення нової ціни окремо для кожного найменування ТМЦ.

Зареєстровані документи з переоцінки ТМЦ зберігаються в журналі

"Складские'".