Інформаційні системи підприємств малого бізнесу - Навчальний посібник (А. П. Сиротинська, І. Д.Лазаришина)

4. налагодження та пІдготовка "1с: пІдприЄмство" конфІгурацІЇ "бухгалтерський облІк для украЇни" до роботи