Інформаційні системи підприємств малого бізнесу - Навчальний посібник (А. П. Сиротинська, І. Д.Лазаришина)

4.3. Індивідуальне налагодження

 

 

Індивідуальне налагодження дозволяє установити значення деяких конс­тант, які будуть використовуватись при введенні нових документів і ручних операцій тільки з конкретного робочого місця. Таке налагодження прово­диться в пункті "Индивидуальная настройка" головного меню "Сервис" у вікні індивідуальних налагоджень робочого місця (рис. 4.11).

Значення констант для робочого місця можуть відрізнятись від загальних значень. У реквізиті "Использовать для подстановки в документы" вказуєть­ся, яке значення потрібно використовувати: загальне чи для робочого місця.

У параметрі "Детальность комментариев" задається ступінь детальності виведених коментарів (повідомлень) під час роботи системи окремо на кож­нім робочому місці.