Фінанси підприємств - Підручник (Любенко Н. М.)

12.3. теми рефератів

1.   Зовнішні і внутрішні  фактори  кризового  стану і фінансової  не- спроможності  підприємств.

2.   Управління процедурою банкрутства.

3.   Фінансові джерела санації (фінансового оздоровлення) підпри- ємства.

4.   Критерії  результативності санації (фінансового оздоровлення)

підприємства.

5.   Фінансова  реструктуризація  в  системі   заходів   фінансового оздоровлення.

6.   Реорганізація підприємства як засіб фінансової  санації – мож- ливості і проблеми.

7.   Система антикризового управління як засіб протидії небажано- му банкрутству.