Фінанси підприємств - Підручник (Любенко Н. М.)

2.3. теми рефератів

1.   Фінансові ресурси підприємства,  їх класифікація за джерелами надходження.

2.   Критерії  формування  оптимальної структури   фінансових   ре- сурсів підприємства.

3.   Порядок   і  проблеми   формування  власного  капіталу   підпри- ємств в Україні.