Фінанси підприємств - Підручник (Любенко Н. М.)

Тема 11. фІнансове планування на пІдприЄмствах