Фінанси підприємств - Підручник (Любенко Н. М.)

5.4. програмні питання для самостійного поглибленого вивчення теми

1.   Прибутковість підприємств в Україні  – сучасний  стан та пер- спективи  підвищення.

2.   Порядок  визначення прибутковості емітованих  акцій акціонер- ними товариствами.

3.   Вплив дивідендної політики акціонерного  товариства  на ринко- ву вартість акцій.