Фінанси підприємств - Підручник (Любенко Н. М.)

Тема 3. грошовІ розрахунки на пІдприЄмствах