Фінанси підприємств - Підручник (Любенко Н. М.)

6.4. програмні питання для самостійного поглибленого вивчення теми

1.   Порядок  оформлення і терміни подання податкових декларацій підприємств.

2.   Види мита, порядок нарахування і стягнення  мита.

3.   Порядок  нарахування комунального  податку, податку на рекла- му.

4.   Умови застосування і порядок нарахування консолідованого по- датку на прибуток.

5.   Податки на майно і плата за землю – особливості нарахування в

Україні, світовий досвід.

6.   Строки сплати підприємством податків і зборів.

7.   Функції  підприємства-роботодавця в  системі  оподаткування доходів фізичних  осіб.

8.   Порядок  складання податкових декларацій  підприємствами.