Фінанси підприємств - Підручник (Любенко Н. М.)

1.3. теми рефератів

1.   Склад  і характеристика основних  цільових  функцій  фінансів підприємства.

2.   Склад і характеристика основних напрямків фінансової  роботи підприємства.

3.   Класифікація і характеристика фінансових методів і фінансових важелів.

4.   Особливості   відносин    власності    на   підприємствах  різних організаційно-правових форм.

5.   Трасформація фінансів  підприємств в умовах переходу до рин- кових відносин.