Фінанси підприємств - Підручник (Любенко Н. М.)

4.4. програмні питання для самостійного поглибленого вивчення теми

1.   Порядок і методи складання звітності про рух грошових коштів –

вітчизняна і світова практика.

2.   Порядок і методи складання звітності про фінансові результати –

вітчизняна і світова практика.

3.   Особливості наведення   інформації   в  додатках  до  фінансової звітності відкритими акціонерними товариствами.

4.   Види цін та особливості ціноутворення в різних ринкових умовах.