Фінанси підприємств - Підручник (Любенко Н. М.)

Тема 7. фІнансове забезпечення вІдтворення необоротних активІв