Фінанси підприємств - Підручник (Любенко Н. М.)

Тема 2. фІнансовІ ресурси та капІтал пІдприЄмств