Фінанси підприємств - Підручник (Любенко Н. М.)

9.3. теми рефератів

1.   Принципи і правові  засади  кредитних  відносин  між підприєм- ствами і банківською  сферою.

2.   Банківські послуги  кредитного  характеру  та особливості  і про- блеми їх використання підприємствами України.

3.   Організаційно-правові аспекти емісії корпоративних облігацій.

4.   Лізинговий кредит – правові основи і практика  застосування в

Україні.

5.   Кредитно-гарантійні  послуги   банку  в  системі  розрахунково- платіжних  відносин підприємства.