Фінанси підприємств - Підручник (Любенко Н. М.)

Тема 12. санацІя І банкрутство пІдприЄмств