Фінанси підприємств - Підручник (Любенко Н. М.)

3.3. теми рефератів

1.   Сучасні  форми  безготівкових  розрахунків на підприємстві:  по- рівняльна характеристика та перспективи розвитку.

2.   Порядок ведення готівкових розрахунків та касових операцій на підприємствах.

3.   Вексельна  форма розрахунків і сучасний стан вексельного обігу в Україні.