Фінанси підприємств - Підручник (Любенко Н. М.)

Тема 5. формування І розподІл прибутку пІдприЄмств