Фінанси підприємств - Підручник (Любенко Н. М.)

Тема 4. грошовІ потоки, доходи І витрати пІдприЄмств