Фінанси підприємств - Підручник (Любенко Н. М.)

3.4. програмні питання для самостійного поглибленого вивчення теми

1.   Розрахунково-платіжна дисципліна  та відповідальність за її по- рушення.

2.   Фінансово-розрахункові аспекти експортно-імпортних контрактів.

3.   Правові основи емісії векселів в Україні та їх обігу на ринку цін- них паперів.