Фінанси підприємств - Підручник (Любенко Н. М.)

11.3. теми рефератів

1.   Фінансове планування на підприємстві:  зміст та напрямки роз- витку в сучасних економічних  умовах.

2.   Методи фінансового планування та структура фінансового пла- ну підприємства.

3.   Фінансове обґрунтування бізнес-планів.

4.   Стратегічне планування на підприємстві як засіб антикризового стратегічного управління.

5.   Система планових бюджетів як засіб ефективного поточного фі- нансового планування.