Фінанси підприємств - Підручник (Любенко Н. М.)

Тема 10. оцІнка фІнансового стану пІдприЄмств