Фінанси підприємств - Підручник (Любенко Н. М.)

5.3. теми рефератів

1.   Особливості розрахунку  фінансових  результатів  діяльності під- приємства  за новими формами  фінансової  звітності.

2.   Напрямки ефективного використання чистого прибутку як дже- рела зростання  власних фінансових  ресурсів підприємства.

3.   Порядок  оцінки  фінансових  результатів  діяльності  підприєм- ства (прибутків, збитків).

4.   Порядок  розподілу  і основні напрямки використання прибутку підприємства.

5.   Виплата дивідендів та дивідендна політика підприємства у фор- муванні відносин між підприємством і його власниками.