Ціноутворення - Навчальний посібник (Колесников О.В.)

2.3. ціна і прибуток

Класифікація видів прибутку:

а) нормальний прибуток – це прибуток, від якого власни- ки відмовляються, використовуючи  власні ресурси  в своїй фірмі, і який вони могли б отримати, вклавши свої ресурси в іншу справу.

 

До складу нормального  прибутку входять:

+ норма віддачі на капітал;

+ норма підприємницького прибутку;

б) економічний  прибуток (або економічна  рента) – це різни- ця між виторгом  від продажу та економічних витрат.

До складу економічних витрат входять:

+ явні витрати (сума змінних і постійних),  або господарські;

+ неявні (альтернативні) витрати.