Ціноутворення - Навчальний посібник (Колесников О.В.)

21.9. стратегія цін і географічний фактор

Стратегії цін, що враховують географічний фактор. Існує п’ять основних  підходів до встановлення ціни за географічним принципом:

1) встановлення ціни в місці походження товару. При даному підході фірма (продавець) бере на себе видатки по доставці товару на станцію відправлення і завантаженню його у ва- гон. Всі інші транспортні витрати, пов’язані з доставкою товару, бере на себе покупець  і оплачує їх сам. У цьому випадку товар має різні ціни;

2) встановлення єдиної ціни, до складу якої входять витрати по доставці. У даному випадку фірма стягує єдину ціну з усіх покупців, незалежно від їх місцезнаходження. Плата за пе- ревезення, яка входить у ціну, дорівнює середній сумі транс- портних витрат;

3) встановлення зональних цін. Фірма  виділяє одну чи дек- ілька зон.  Усі покупці,  що  знаходяться  в межах  однієї зони, платять єдину ціну, що стає вищою від місцезнаход- ження зони;

4) встановлення цін щодо базисного  пункту. Фірма  вибирає той чи інший пункт (місто)  за базисний  і стягує з усіх по- купців транспортні  витрати в сумі, яка дорівнює  вартості доставки з цього пункту, незалежно від того, звідкіля здійснюється відвантаження;

5) встановлення цін з прийняттям на себе ( цілком чи част- ково) витрат по доставці. Цим методом фірма користуєть- ся тоді, коли вона поставила одну з наступних цілей: про- никнути на нові ринки, утримати своє положення на ринку з гострою  конкуренцією; підтримати  ділові відносини  з її конкретними  покупцями  або з визначеним  географічним районом.