Ціноутворення - Навчальний посібник (Колесников О.В.)

5.3. ефект заміщення і ефект прибутку

Ефект заміщення (заміни) – зміна обсягу попиту, спричинена виключно відносною зміною ціни товару при незмінному реально- му прибутку (реальний прибуток у даній ситуації не змінюється), тобто при зберіганні рівня корисності споживаного набору благ.

Ефект прибутку – зміна обсягу попиту, спричинена виключно зміною реального прибутку споживача при незмінності  відносних цін на товари.

Три випадки взаємного  розміщення ефекту прибутку і ефекту заміщення:

а) односпрямована дія ефектів. Загальний ефект прибутку в даному випадку є сумою цих двох ефектів, де в одному випадку зниження ціни на товар дає в обох ефектах збільшення продаж, а в іншому – характерний для норма- тивних товарів (повноцінних благ), тобто що підкоряються дії закону попиту-пропозиції;

 

б) рівноспрямована дія ефектів. Ефект заміни сприяє збільшен- ню продаж товару, а ефект прибутку зумовлює зменшення продаж товару. Очевидно, це такий товар, на який зі зрос- танням прибутку попит зменшується,  тобто товар низької якості (меншої корисності);

в) неповноцінне  благо (попит падає при зменшенні ціни).