Ціноутворення - Навчальний посібник (Колесников О.В.)

Перелік умовних позначень

Р – ціна;

р – норма прибутку;

ІСЦ – індекс споживчих цін;

П – прибуток;

Q – обсяг продукції;

С

 

п

 
– повна собівартість;

Н – будь яка надбавка;

В – витрати;

І – прибуток споживача;

S – загальний  обсяг продаж; MU –  гранична корисність; TU – загальна корисність;

'A  – коефіцієнт який характеризує гранічну корисність грошей;

Е – коефіцієнт еластичності.

J – індекс концентрації;

П

 

В

 
– основний параметр якості;

AVC – середні змінні витрати;

FC - постійні витрати; ТR – сукупна виручка; TС – загальні витрати.