Ціноутворення - Навчальний посібник (Колесников О.В.)

8.2. зміна надлишків виробника і споживача. податки

При введенні податків витрати мають як виробник,  так і спо- живач. Ціни попиту і пропозиції  з урахуванням податку відповід- но змінюються.

Виробник  зазнає  втрат,  оскільки  змушений  продавати  за більш низькою  ціною, а споживач несе додаткові витрати, зму- шений купувати товар за цією ціною.

Коли ж попит більш-менш еластичний, ніж пропозиція, подат- ковий тягар розподіляється  в різних пропорціях:

+  якщо попит більш еластичний, то податковий  удар припа- дає на виробника;

+  якщо  ж більш еластична  пропозиція, то більша частина податку лягає на споживача.

Цей розподіл залежить від розміру попиту і пропозиції.

У цілому не має значення, хто вносить основну частку податку до бюджету, оскільки в обох випадках новий обсяг продаж буде однаковим.

Введення потоварного  податку зумовлює скорочення  рівно-

важного  обсягу ринку, підвищення  ціни, яку фактично посилює покупець, і зниження ціни, яку фактично одержує продавець.