Ціноутворення - Навчальний посібник (Колесников О.В.)

6.2. перехресна еластичність за ціною

Перехресна еластичність  – зміна обсягу продаж товару Х при відносній зміні ціни товару У. Перехресну еластичність, так само як і пряму, можна розрахувати методами точкової і дугової еластичності:

xy

 
E          - dQx  Py  ,     (6.1)

dPy      Qx

х

 
де  dQ

– зміна обсягу продаж товару Х;

y

 
dP  – зміна ціни товару У;

Р

 

у

 
– ціна товару Y;

Q

 

Х

 
– обсяг продаж товару Х.

 

Exy -

dQx

dPy

PCepe,n

QCepe,n

 

,           (6.2)

 

де Р

 

Q

 
серед

– середня  ціна товару У;

 

серед

– середній  обсяг продаж товару Х.

З погляду  перехресної  еластичності,  розрізняють  декілька

груп товарів:

а) взаємозамінні товари, що виконують подібні функції, при цьому один товар може замінювати  інший (олію–маргарин, ав-

ху

 
томобілі–велосипеди і т.д.); Е

> 0;

б) взаємодоповнючі – наприклад,  годинник  і ремінці до них,

ху

 
фотоапарати – плівка; Е

= 0;

в) незалежні – товар, зміна ціни на який не впливає на ціну

ху

 
іншого товару; Е

< 0.