Ціноутворення - Навчальний посібник (Колесников О.В.)

6.3. еластичність попиту за  прибутком і чинники, що її визначають

Еластичність по прибутку – відносна зміна попиту на товар

при відносній зміні прибутків споживачів. Позначення – Е

 

I(D)

(бук-

ва І від англ. income – прибуток),  розрахунок  – за формулою

E          - dQD

I   ,       (6.3)

I ( D)

dI        QD

 

де І – прибуток споживача;

dI – зміна прибутку;

D

 
dQ  – зміна попиту на товар;

Q

 

D

 
– попит на товар.

Залежно від значення коефіцієнта еластичності за прибутком усі товари можна поділити на п’ять груп, кожній з яких відпові- дає своя пряма на графіку.

А (лінія Енгеля): Е

=1. Такого роду характеристику можна дати

І(D)

високоякісним товарам постійного  попиту (одяг, фрукти і т.д.).

В: Е

 

І(D)

<1. Ця лінія відповідає товарам першої необхідності.

С: Е

 

І(D)

>1. Це товари розкошів (коштовності, ювелірні вироби).

D: Е

 

І(D)

=0. Товар із якістю, що не змінюється.

Е: Е

 

І(D)

<0. Це товари низької якості, але якість у даному випад-

ку має сенс,  якщо при  досягненні  визначеного  рівня прибутку

людина перестає споживати такий товар.