Ціноутворення - Навчальний посібник (Колесников О.В.)

18.3. реакція фірми

Якщо конкурент змінив свою ціну, то фірмі варто відповісти на ряд таких питань:

1. З якою метою він змінив ціну (для завоювання ринку, для компенсації витрат, для збільшення виробничих потужнос- тей, щоб покласти початок зміні цін у галузі в цілому)?

2. Конкурент планує зміну цін на час чи назавжди?

3. Що відбудеться з часткою ринку фірми та її доходами, якщо вона не здійснить відповідних заходів?

4. Чи збираються вживати відповідних заходів інші фірми?

5. Якими можуть бути відповіді конкурента  й інших фірм на кожну з можливих відповідних реакцій фірми?

Крім вирішення усіх цих питань, фірма повинна уточнити, на якому етапі життєвого циклу знаходиться її товар, визначити зна- чення цього товару в межах своєї номенклатури,  вивчити наміри і ресурси конкурента,  запропоновану  ціну і чутливість ринку з погляду ціннісної значущості товару, динаміку витрат виробницт-

 

ва залежно від обсягу виробництва та інші можливості, що відкри- ваються перед фірмою.

Фірма не завжди спроможна  проаналізувати варіанти своїх дій

безпосередньо в момент зміни ціни, у той час як прийняти рішен- ня необхідно терміново.

Практично єдиний спосіб скоротити  термін ухвалення рішен- ня – це передбачити можливі цінові маневри конкурентів і завчас- но підготувати відповідні заходи.