Ціноутворення - Навчальний посібник (Колесников О.В.)

12.2. моделі ціноутворення в олігополії

В умовах олігополії існує декілька моделей ціноутворення:

а) модель на основі ламаної кривої попиту (модель з жорст- кими цінами);

б) модель ринку з однією з домінуючих фірм (лідером);

в) модель на основі змови;

г) модель Курно на основі теорії ігор.

 

Методи, що використовуються залежно від типу поведінки олігополіста:

1) нескоординована олігополія фірми (не вступають у контакт

одна з одною);

2) змова – орієнтована на довгострокову перспективу;

3) «гра за правилами» (фірма свідомо робить свою поведінку зрозумілою і передбаченою для конкурентів,  тим самим за- безпечуючи рівновагу в галузі).