Ціноутворення - Навчальний посібник (Колесников О.В.)

13.2. ринок чистої монополії

Риси, якими характеризується ринок чистої монополії:

+  наявність тільки одного продавця, і покупець повинен купу- вати товар у монополіста чи відмовитися  від нього;

+  відсутність як потенційної, так і прихованої конкуренції;

+  наявність бар’єрів  для входу в галузь, серед яких можна назвати: наявність виключного юридичного  права займати- ся даним видом діяльності, контроль єдиної фірми над спе- цифічним ресурсом,  що використовується при виробленні товару, економічні переваги великого виробництва,  захист вироблення товару патентом;

+  покупців товару може бути один, декілька чи безліч;

+  фірма цілком контролює обсяг пропозиції товару і дуже силь- но впливає на ціну. Але, змінюючи обсяги виробництва і ціни, монополіст повинен враховувати реакцію споживачів.

 

Відзначимо, що ринок чистої монополії в його класичному розумінні в реальності відсутній. Завжди є небезпека потенційної конкуренції імпортних  товарів, існує конкуренція  всіх товарів за обмежені кошти споживачів.

Монополія на боці попиту (коли на ринку є один покупець) на- зивається монопсонією. Якщо одному продавцю протистоїть один покупець, ринкова структура має назву двосторонньої монополії.

В умовах чистої монополії ціна визначаться монополістом одночасно з визначенням  обсягу пропозиції  товару, при цьому враховуються витрати і попит.

Роль цінових стратегій в умовах чистої монополії досить знач- на (хоча і небезмежна).  Монополіст  має справу із сукупним  по- питом і усвідомлює,  що чим більше товару він виготовить,  тим менша буде можлива ціна реалізації, і навпаки. Монополіста ціка- вить загальний прибуток,  а не прибуток  з одиниці товару, тому для її максимізації  він може займатися ціновою дискримінацією.