Ціноутворення - Навчальний посібник (Колесников О.В.)

Тема 11 монополістична конкуренція

Монополістична конкуренція  виникає там, де хазяюють де- сятки фірм, таємна угода між якими практично неможливий. Кож- на фтрма діє на свій страх і ризик,  сама визначає свою цінову політику. Пророчити й урахувати дії інших учасників конкурентно- го процесу практично неможливо.