Ціноутворення - Навчальний посібник (Колесников О.В.)

11.2. процес формування ціни на ринку монополістичної конкуренції

Ситуації, в які потрапляє фірма при вході на ринок монопол- істичної конкуренції:

а) фірма має економічний  прибуток;

б) фірма має нормальний прибуток;

 

в) фірма зазнає збитків, вона не може цілком покрити постійні витрати.

На прибуток  і ціни  в умовах  монополістичної конкуренції впливає також реклама.

Проте,  крім  позитивних  рис,  у реклами  є  й  свої  мінуси

(табл. 11.1).

 

Плюси і мінуси реклами

Таблиця 11.1

 

,llo       H         pe Ji My

,llo       H npoTH pe Ji MH

lHcpopMyn IIpo IIpo,nyKT

Mo)Ke BBeCTH ,no IIoMHJiKH

.lan 3B'53oK 3 BHpo6HHKoM

Bi,nBoJiiKan peCypCH

.lan Mo)KJiHBiCT   po3IIHpeHH5

BHpo6HHIJTBa  i 36iJi  IIeHH5 36yTy: IIpH

3poCTaHHi IIoIIHTy 3HH)KynT C5 IJiHa

IIpH5n 3a6py,nHeHHIO HaBKoJiHIIH  oro

Cepe,noBHma

3HH)Kyn IJiHH

Ilopo,n)Kyn BeJiHKy KiJi  KiCT   He

peaJii3oBaHol IIpo,nyKIJil

IIpH5n IIoCJia6JieHHIO MoHoIIoJiil

MaHiIIyJiIOn CBi,noMiCTIO CyCIIiJi  CTBa

IIpH5n  CTHMyJiIOBaHHIO 6iJi  II

BHCoKoro piBH5 CIIo)KHBqHX BHTpaT

TBopIOn Heo6rpyHToBaHe

HcpopMaIJiHHe HaIIpy)KeH5 B CyCIIiJi  CTBi

 

Mo)Ke  MaTH MeTy –BHMaHIOBaHH5

rpoIIeH (IIaXpaHCTBo)

 

Ilpo,nyKIJi5 Mo)Ke MaTH HH3 Ky 5KiCT

 

Висновки

1. В умовах монополістичної  конкуренції криві попиту окремої фірми стають частиною кривої попиту галузі в цілому.

2.  Обсяг  валової продукції  в монополістичній конкуренції більший, ніж в умовах монополії.

3. Ціни на ринку  монополістичної  конкуренції  нижчі, ніж на монопольному.

4. Є в наявності достатня кількість конкурентів,  що проводять власну політику, незважаючи на реакцію конкурентів.

5. Попит  повинен  бути достатньо  еластичним,  щоб можна було розширити продажі і отримати прибуток.

6. Фірма, що йде на зниження цін, не повинна мати перевагу в частці ринку.