Ціноутворення - Навчальний посібник (Колесников О.В.)

16.4. визначення ціни з урахуванням попиту

При цьому методі можуть виникнути такі три ситуації:

1. Мета – максимізація прибутку.  Варто застосовувати  такі кроки:

+  прогнозування кривої попиту (Q як функція від ціни);

+  прогнозування поточних  витрат від обсягу виробництва (С

як функція від Q);

+  визначення залежності  чистого  прибутку  від ціни (Р

функція від Р);

+  визначення ціни, що забезпечує максимум прибутку.

 

як

 
чист.

2. Мета – забезпечити стабільність обсягу виробництва. Кроки:

+ прогнозування кривої С;

+ визначення ціни, що забезпечує стабільність випуску;

+ перевірка ефективності виробництва при обраній ціні.

3. Мета – збільшення частки ринку. Кроки:

+  прогнозування кривої попиту;

+  визначення мінімальної ціни, з якою фірма може вийти на ринок;

 

+  визначення альтернативних цін у діапазоні конкуруючих то- варів;

+  визначення реакції конкурентів на кожний з варіантів ціни;

+  прогноз  приросту  частки  ринку  для кожного  з варіантів ціни;

+  вибір раціональної ціни.