Ціноутворення - Навчальний посібник (Колесников О.В.)

15.5. агрегатний метод

Він полягає у підсумовуванні собівартості  або цін окремих конструктивних частин або вузлів виробу з урахуванням вартості оригінальних вузлів (деталей). Цей метод застосовується, якщо нова продукція складається з різних основних конструктивних елементів (вузлів, що комплектують вироби),   ціни або со- бівартість яких відомі, а сукупна ціна або собівартість  продукції обчислюється як сума собівартості (цін) окремих конструктивних елементів або визначається шляхом підсумовування (вирахуван- ня) цін або собівартості  елементів (вузлів, що комплектують  ви- робів), які можуть бути доданими або зміненими.