Ціноутворення - Навчальний посібник (Колесников О.В.)

21.8. стратегія гнучких і неокруглених  цін

Стратегія  «неокруглених» цін. Ця стратегія грунтується  на встановленні цін, нижчих від круглих сум. Наприклад, ціна однієї упаковки  їжі для собак – 67,39 грн, одна упаковка сиру коштує

19,97 грн, фотоапарат визначеної марки – 1199 грн, кіноапарат в из н аче н ої   мар к и   –   17939, 97   грн ,   м у зи чн ий   це н т р   –

49987,97  грн і т.ін. Ця стратегія  застосовується в усіх країнах і популярна з кількох причин. Покупцям подобається  одержувати решту, у них складається враження, що фірма ретельно аналізує свої ціни і встановлює їх на мінімально можливому рівні. Неокруг- лені ціни допомагають  споживачам залишатися в їх цінових лімітах і купувати найкращий товар. Покупець, готовий витрати- ти, наприклад, до 50 грн за краватку, витратить на неї 49,97 грн з такою ж імовірністю,  що й 37 грн, оскільки  він знаходиться  в інтервалі цін, що визначив для себе. Введення податку на купівлю в більшості випадків призводить  до того, що неокруглені ціни перевищують відповідні грошові значення, а це знижує їх ефектівність як інструмента збуту.

В числовому забезпеченні цінника числом 99,9 очевидна еко- номічна абсурдність, так як у даному випадку не має нічого спільного, а ні з поняттям ціноутворення,  а ні з економічним  по- няттям вартості.

Стратегія гнучких цін. Відповідно до цієї стратегії фірма змінює ціни на товар залежно від здатності покупця торгуватися, або, інакше кажучи, від його купівельної сили. Покупці, що можуть торгуватися,  платять більш низькі ціни, ніж ті, хто не вміє це ро- бити. Гнучкі ціни найчастіше зустрічаються на ринках, де уклада- ються індивідуальні угоди. В основному це товари промислового призначення,  послуги. Це пояснюється  тим, що покупці таких товарів добре знають їх і вміють торгуватися. Ювелірні, антикварні магазини  часто використовують гнучкі ціни. На деяких ринках у фірм немає іншого виходу як  знизити  ціни до рівня ціни конку- рента. Якщо фірма не знизить свої ціни, покупці підуть до конку- рента, який виявився лідером на ринку. На сучасному конкурент- ному ринку фірми проводять усе більше гнучку цінову стратегію, відмовляючись від жорстко  фіксованих цін.