Ціноутворення - Навчальний посібник (Колесников О.В.)

Тема 17 політика зміни поточних цін 17.1. зниження цін

При визначених ринкових умовах фірми змінюють ціни на свої товари. Зниження цін є хворобливим процесом для фірми, внас- лідок якого фірма може одержати менше доходів і прибутків, ніж очікувалося. Зниження  ціни спричинює  негативні зміни у свідо- мості покупців щодо товару. Таким чином, зниження цін розгля- дається як ознака якоїсь негативності,  яку треба виправити.

Збереження  або збільшення маси прибутку при зниженні цін залежить від двох факторів:

а) ступеня зміни обсягу продажів від відповідного  зниження ціни;

б) ступеня впливу зниження  обсягу продажів на витрати ви- робництва. У більшості випадків відмовлення фірм від зни- ження цін мотивується витратами виробництва.

Зниження цін може бути зумовлене декількома причинами: недозавантаженням  виробничих потужностей,  скороченням  част- ки ринку під впливом сильної цінової конкуренції,  прагненням  за допомогою низьких цін домогтися  домінуючого  положення на ринку, потребою у збільшенні готівкових коштів.