Ціноутворення - Навчальний посібник (Колесников О.В.)

16.2. методи  встановлення вихідної ціни

Вибір методу ціноутворення:

1. Метод «витрати+прибуток». Його зміст полягає в тому, що ціна дорівнює

Р=В*(1+p),     (16.1)

де        р – норма прибутку  (звичайно  15–25\%);

В – витрати.

 

2. Метод на підставі цільового прибутку з урахуванням без- збитковості.

3. Метод на підставі обліку попиту.

4. Метод на підставі цінності товару.

5. Метод встановлення цін на підставі тендерів (конкурсне  ціно- утворення).

6. Метод на підставі кошторису  витрат.