Ціноутворення - Навчальний посібник (Колесников О.В.)

3.3. поняття про рівноважну ціну. Її зміна залежно  від взаємодії  попиту і пропозиції

Рівноважна ціна – це ціна, за якою покупець готовий прид- бати визначену кількість товару, а виробник  готовий запропону- вати визначену кількість товару.

Існує чотири основні варіанти зміни ціни рівноваги при взає- модії попиту і пропозиції, два крайніх і три особливих випадки. Розглянемо основні випадки:

а) попит на товар збільшується, отже, ціна рівноваги теж зро- стає, і збільшується рівноважна кількість товару;

б) попит на товар зменшується,  ціна рівноваги падає, разом з нею падає і рівноважна кількість товару;

в) збільшується пропозиція  товару, отже, зростає рівноважна кількість товару, а рівноважна ціна падає;

г) пропозиція товару зменшується разом із рівноважною кількістю товару, а рівноважна ціна зростає.

До крайніх двох випадків належать:

а) «золотий автомобіль». Це попит і пропозиція  на дорогі товари,  які перебувають  у надлишку.  Така назва виникла через те, що в Кувейті настільки багато золота, що  з нього роблять номерні знаки й окремі частини дорогих лімузинів;

б) «продаж повітря». Це випадок вкрай обмеженого  (обсягом легенів людини, наприклад) попиту на товар (повітря в на- шому прикладі) при його порівняно необмеженій пропозиції (кисню в атмосфері Землі багато).

 

До трьох особливих випадків рівноваги належать:

а) ситуація  на ринку  праці,  де   товаром  виступає  праця,  а ціною – заробітна платна. Людина може працювати за 100 грн. за місяць і практично не має вільного часу або, навпа- ки, одержуючи зарплату в 1000 грн, більше думає про свій вільний час, а не про робочий;

б) у цьому випадку спостерігаємо відповідність абсолютно еластичної пропозиції/попиту. Таке відбувається, якщо:

+  до управління цінами втручається держава:

+  покупець, а не виробник  диктує свою ціну на товар;

в) у данному випадку також спостерігається рівновага, але вже пов’язана абсолютно з нееластичними пропозицією/попитом. Таке можна бачити на ринку рідкісних (і тому, звичайно, до- рогих) товарів і послуг, при зміні ціни на які люди все одно будуть їх купувати (наприклад, дорогі хірургічні операції).