Ціноутворення - Навчальний посібник (Колесников О.В.)

9.2. основні положення теорії досконалої конкуренції

Для ринку досконалої конкуренції характерні такі риси:

+  діє велика кількість  фірм, кожна  з яких незалежна  щодо інших фірм;

+  будь-яка фірма галузі не в змозі впливати на ринкову ціну виготовленого товару. Обсяг випуску кожної фірми стано- вить до 2\% від загального обсягу. В умовах досконалої конкуренції кожна фірма сприймає ціну як зовнішній чинник, що не залежить від її дій;

+  фірми галузі виготовляють такий самий однорідний продукт, так що покупцям байдуже, продукт якої фірми вибрати;

+ галузь є відкритою для входу і виходу з неї будь-якої кількості фірм;

+  здійснюється однаковий доступ до всієї наявної інформації.

Якщо фірма діє в умовах досконалої конкуренції, то кожну одиницю продукції вона продає за однаковою ціною, тобто на кожну додаткову одиницю продукції фірма буде мати однаковий граничний прибуток, що дорівнює ціні товару.

Тому криві попиту середнього  і граничного  виторгу збігають- ся і являють собою ту саму горизонтальну  лінію на рівні ціни. Це показує, що попит є абсолютно нееластичним.