Ціноутворення - Навчальний посібник (Колесников О.В.)

Тема 7 ринкова рівновага та ї ї види 7.1. динаміка  зміни ціни рівноваги

Ринкова рівновага – ситуація на ринку, коли при певній ціні

(рівноважній)  обсяг попиту дорівнює обсяг пропозиції.

Існує п’ять основних видів рівноваги (рис.7.1–7.5):

1) стійка рівновага;

2) асимптотично  стійка рівновага;

3) рівномірні коливання;

4) загасаючі коливання;

5) вибухові коливання.

P

P

2

P                                              E

P

1

t

Рис.  7.1. Стійка рівновага

Рівні цін дорівнюють рівню рівноваги прі певних умовах.

 

P

P

2

P                                              E

P

1

t

Рис.  7.2. Асимптотично  стійка  рівновага

Рівні цін прагнуть до рівня ціни рівноваги.

P

P

1

P

E

t

Рис.  7.3. Рівномірні коливання

Рівень ціни Р1 коливається  навколо ціни рівноваги  (сезонні коливання).

 

P

P

1

P                                               E

t

Рис.  7.4. Загасаючі  коливання

Рівень ціни Р1 коливається протягом  часу з меншій ампліту- дою (ціна на модні товари, яка з часом зменьшується).

P

P

1

P                                              E

t

Рис.  7.5. Вибухові  коливання

Рівень ціни Р1 коливається з більшою амплітудою протягом часу (ціна на новий товар по мірі ознайомлення  з ним ринку)

Р1, Р2 – ціни до та після зміни;

Р

 

Е

 
– ціна рівноваги.